Přihlášky

Závazné přihlášky je třeba zaslat vyplněné do pondělí 15. 4. 2019 do 12:00 hod. 
na emailovou adresu gpdolomouc@gmail.com. Termín pro předání hudby je pondělí 22. 4.  

Přihláška ke stažení Kategorie I. - III.

Přihláška ke stažení Kategorie IV. - VI.


Jak vyplnit přihlášky

Přihlášky vyplněné nebo zaslané jinou formou nebudou akceptovány (vyplněné rukou apod.). O přijetí přihlášky budete zpětně informováni. Při chybném nebo neúplném vyplnění přihlášky budete vyzváni o nápravu. Dle Vaší přihlášky budete doplněni do SEZNAMU SOUTĚŽÍCÍCH.

Vyplňte, prosíme, pečlivě délky jednotlivých čísel podle skutečnosti a dodržujte zadaný formát (např. minuty: sekundy, u datumu: den.měsíc.rok) - slouží k následné kontrole a k naplánování časového průběhu soutěže.

Přihlášky podané po uvedeném termínu již nebudou akceptovány.

Dále upozorňujeme, že v již podaných přihláškách lze daná taneční čísla pouze odhlásit, nebo vyměnit za jiné taneční číslo. Nová, další taneční soutěžní čísla již nelze po uzavření přihlášek doplnit!

Veškeré dotazy směřujte prosím na emailovou adresu: gpdolomouc@gmail.com