Přihlášky

Závazné přihlášky je třeba zaslat vyplněné nejpozději do pondělí 23. 10. 2020 do 12.00 hod. na adresu: gpdolomouc@gmail.com. Termín pro předání hudebních podkladů je pondělí 30. 10. 2020. 

Kategorie I. - III.

Přihláška ve formátu Excel (.xls)

Kategorie IV. - VI.

Přihláška ve formátu Excel (.xls)

  • Vyplněné přihlášky zašlete na emailovou adresu: gpdolomouc@gmail.com
  • Přihlášky vyplněné nebo zaslané jinou formou nebudou akceptovány (vyplněné rukou apod.).
  • O přijetí přihlášky budete zpětně informováni. Při chybném nebo neúplném vyplnění přihlášky budete vyzváni o nápravu. Dle Vaší přihlášky budete doplněni do SEZNAMU SOUTĚŽÍCÍCH.
  • Vyplňte, prosíme, pečlivě délky jednotlivých čísel podle skutečnosti a dodržujte zadaný formát (např. minuty: sekundy, u datumu: den.měsíc.rok) - slouží k následné kontrole a k naplánování časového průběhu soutěže.

Upozornění:

Přihlášky podané po uvedeném termínu již nebudou akceptovány. Dále upozorňujeme, že v již podaných přihláškách lze daná taneční čísla pouze odhlásit, nebo vyměnit za jiné taneční číslo. Nová, další taneční soutěžní čísla již nelze po uzavření přihlášek doplnit!